2 6 A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

zadeva, ki vpliva na zdravje delavcev, zdravstvene in varnostne vidike njihovega dela in delovnega okolja, organizacijo dela in upravljanje filozofije delovnega mesta

obseg, do katerega je ljudem njihovo delovno mesto všeč (zadovoljstvo) ali ni všeč (nezadovoljstvo)

uporaba kemičnih spojin v obliki plina ali dima za ubijanje insektov ali škodljivih živali

mejna vrednost, ki se določi na ravni Skupnosti na podlagi ocene, kot je opisano za okvirne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, ter na podlagi razpoložljivih merilnih tehnik

mejna vrednost, določena na ravni Skupnosti, ki se poleg dejavnikov, ki se upoštevajo pri določitvi okvirnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost, družbeno-gospodarskih dejavnikov in dejavnikov tehnične izvedljivosti upošteva za zagotovitev minimalne zaščite vseh delavcev v Skupnosti

farmacevtska snov, za katero se trdi, da izboljšuje umske zmogljivosti, kot so osredotočenost, zbranost, spomin ali motivacija, ter pridobivanje motoričnih ali čustvenih sposobnosti, kot so premagovanje tesnobe, povezane z opravljanjem nekaterih delovnih nalog, ali spodbujanje čustev, kot sta zaupanje in pripadnost