2 6 A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Umetna inteligenca se nanaša na sisteme, ki z analiziranjem svojega okolja in (v določeni meri avtonomnimi) dejanji za doseganje določenih ciljev izkazujejo inteligentno ravnanje. Na umetni inteligenci temelječi sistemi lahko v celoti temeljijo na programski opremi in delujejo v virtualnem svetu (npr. glasovni pomočniki, programska oprema za analizo slik, iskalniki, sistemi za prepoznavanje govora in obraza), lahko pa je umetna inteligenca vdelana v strojno opremo (npr. napredni roboti, avtonomni avtomobili, droni ali aplikacije za internet stvari).

obseg, v katerem lahko določeni uporabniki učinkovito in uspešno ter z zadovoljstvom uporabljajo izdelek za doseganje določenih ciljev pri določeni uporabi

dejaven in zavesten poslovodni proces sprejemanja in uporabe razlik in podobnosti med posamezniki, kot pozitiven dejavnik v kapitalu organizacije, ki ustvarja dodano vrednost podjetja

ustvarjanje vključujočega, enakopravnega delovnega okolja, v katerem delajo in se spoštujejo zaposleni iz vseh družbenih okolij, v katerem bi vsakemu zagotovili, da lahko izpolni vse svoje zmogljivosti

pravni akt s splošnim področjem uporabe, ki je v celoti zavezujoč in se neposredno uporablja v vseh državah članicah

uredba Evropske unije iz leta 2008, ki usklajuje sistem Evropske unije za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi z globalno usklajenim sistemom, kar naj bi pospešilo svetovno trgovino, uskladilo sporočanje informacij o nevarnostih kemikalij in spodbudilo zakonodajno učinkovitost