Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70181I

Info -

upravljanje raznolikosti

Definition:

ustvarjanje vključujočega, enakopravnega delovnega okolja, v katerem delajo in se spoštujejo zaposleni iz vseh družbenih okolij, v katerem bi vsakemu zagotovili, da lahko izpolni vse svoje zmogljivosti

Context: Info
Context:

Oblasti bodo morale sodelovati pri upravljanju raznolikosti v podjetjih, tudi z gospodarskimi in davčnimi spodbudami v podporo podjetjem za pripravo načrtov in spodbujanje izmenjave dobrih praks, razvoj programov za usposabljanje in izvajanje promocijskih kampanj.

Term reference

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vključevanju priseljenih delavcev, CELEX:52010AE0450/SL

Translations

 • Български: управление на многообразието
 • Čeština: řízení rozmanitosti
 • Dansk: mangfoldighedsledelse
 • Deutsch: mit Vielfalt umgehen
 • Ελληνικά: διαχείριση της πολυμορφίας
 • English: managing diversity
 • Español: gestionar la diversidad
 • Eesti: mitmekesisuse haldamine
 • Suomi: monimuotoisuuden hallinta
 • Français: gestion de la diversité
 • Hrvatski: metanol
 • Magyar: sokszínűség kezelése
 • Íslenska: stjórnun á fjölbreytileika
 • Italiano: gestire la diversità
 • Lietuvių: įvairovės valdymas
 • Latviešu: daudzveidības pārvaldība
 • Malti: ġestjoni tad-diversità
 • Nederlands: diversiteit managen
 • Norsk: mangfoldsledelse
 • Polski: zarządzanie różnorodnością
 • Português: gestão da diversidade
 • Română: gestionarea diversității
 • Slovenčina: manažment rozmanitosti
 • Slovenščina: upravljanje raznolikosti
 • Svenska: mångfaldshantering