Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62129D

Info -

uredba EU

Definition:

pravni akt s splošnim področjem uporabe, ki je v celoti zavezujoč in se neposredno uporablja v vseh državah članicah

Context: Info
Context:

Na področju prava Skupnosti je uredba instrument s splošnim področjem uporabe, ki je v celoti zavezujoč in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Term reference

Evropska pravosodna mreža v civilnih in pravnih zadevah, glosar, http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_sl.htm#Regulation (22. 10. 2018)

Translations

 • Български: регламент на ЕС
 • Čeština: nařízení EU
 • Dansk: EU-forordning
 • Deutsch: EU-Verordnung
 • Ελληνικά: kανονισμός της ΕΕ
 • English: EU Regulation
 • Español: reglamento europeo
 • Eesti: ELi määrus
 • Suomi: EU:n asetus
 • Français: règlement européen
 • Hrvatski: uredba Europske unije
 • Magyar: európai uniós rendelet
 • Íslenska: Reglugerð ESB
 • Italiano: regolamento dell'UE
 • Lietuvių: ES reglamentas
 • Latviešu: ES regula
 • Malti: Regolament tal-UE
 • Nederlands: EU-verordening
 • Norsk: EU-forordning
 • Polski: rozporządzenie UE
 • Português: regulamento da UE
 • Română: regulament UE
 • Slovenčina: nariadenie EÚ
 • Slovenščina: uredba EU
 • Svenska: EU-förordning