2 6 A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

aktivno varovanje zaposlenih v tveganih okoljih, podprto z novo pametno tehnologijo, kot so internet stvari, osebna varovalna oprema, ki temelji na senzorjih, za skupine reševalcev ob kemični nevarnosti,gasilce in reševalce iz rudnikov, ki so izpostavljeni požarom, eksplozijam, visoki temperaturi, nevarnim snovem, omejeni vidljivosti, visoki vlažnosti in omejenem zraku za dihanje

dogovorjen in potrjen način različnih skupin deležnikov, ki vključuje pripravo smernic, protokolov, odredb itd., s katerimi se določajo dejanske oblike sodelovanja

spletna platforma, na kateri posredniki povezujejo izvajalce in uporabnike z lažjim omogočanjem transakcij med njimi