2 6 A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

delavka, ki je rodila največ 14 tednov pred upoštevnim datumom in je po porodu odsotna zaradi zdravja, zlasti zaradi okrevanja po porodu, vključno z najrazličnejšimi zapleti med porodom in okrevanjem

pogodba o zaposlitvi, ki jo sklenejo en delojemalec in dva ali več delodajalcev// oblika zaposlitve, pri kateri skupina delodajalcev skupno zaposli delavce in je skupno odgovorna zanje

neplačano delo, ki ga opravlja ena oseba ali skupina ljudi v korist skupnosti ali njenih institucij

oblika samoorganizacije pri delu za zmanjšanje pritiskov na delovnem mestu in omejitev naraščajočega števila delavcev, ki trpijo zaradi stresa

večdimenzionalni psihosocialni konstrukt, ki opisuje pozitivno, izpolnjujoče, z delom povezano, trajno in prevevajoče razpoloženje, za katerega so značilne zagnanost, predanost in prevzetost

oseba, ki se ukvarja z rezultati, ki jih ljudje dosežejo pri delu in usposabljanju, ugotavljanjem, kako organizacije delujejo ter kako posamezniki in skupine ravnajo pri delu, za povečanje učinkovitosti, uspešnosti in zadovoljstva pri delu

starostna sestava prebivalstva, ki se prilagaja spremenjenim življenjskim razmeram

statistični podatki, ki se nanašajo na prebivalstvo in določene skupine v njem