Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70051I

Info -

upravljanje raznolikosti

Definition:

dejaven in zavesten poslovodni proces sprejemanja in uporabe razlik in podobnosti med posamezniki, kot pozitiven dejavnik v kapitalu organizacije, ki ustvarja dodano vrednost podjetja

Context: Info
Context:

Kar zadeva cilj, opredeljen v členu 3(b), Sklad podpira ukrepe v državah članicah, ki: [...] (c) | razvijajo in izvajajo medkulturno usposabljanje, izgradnjo zmogljivosti in upravljanje raznolikosti, usposabljanje osebja javnih in zasebnih ponudnikov storitev, vključno z izobraževalnimi ustanovami;

Term reference

Odločba Sveta z dne 25. junija 2007 o ustanovitvi Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“, CELEX:52006AP0583/SL

Translations

 • Български: управление на многообразието
 • Čeština: řízení rozmanitosti
 • Dansk: mangfoldighedsledelse
 • Deutsch: Diversity Management
 • Ελληνικά: διαχείριση της πολυμορφίας
 • English: diversity management
 • Español: gestión de la diversidad
 • Eesti: mitmekesisuse haldamine
 • Suomi: moninaisuusjohtaminen
 • Français: gestion de la diversité
 • Hrvatski: "upravljanje raznolikošću upravljanje raznolikošću radne snage"
 • Magyar: sokszínűség kezelése
 • Íslenska: fjölbreytileikastjórnun
 • Italiano: gestione della diversità
 • Lietuvių: įvairovės valdymas
 • Latviešu: daudzveidības pārvaldība
 • Malti: ġestjoni tad-diversità
 • Nederlands: diversiteitsmanagement
 • Norsk: mangfoldsledelse
 • Polski: zarządzanie różnorodnością
 • Português: gestão da diversidade
 • Română: gestionarea diversității
 • Slovenčina: riadenie diverzity
 • Slovenščina: upravljanje raznolikosti
 • Svenska: mångfaldsarbete