Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70007I

Info -

vedenjska varnost

Definition:

proces vzpostavljanja partnerstva med vodstvom in zaposlenimi za zagotavljanje varnosti, pri katerem so pozornost in ukrepi ljudi nenehno usmerjeni v njihovo vsakodnevno varno ravnanje in vsakodnevno varno ravnanje drugih, na primer, kaj ljudje delajo, zakaj to delajo, kar se nato uporabi za oblikovanje y rayiskavami podprte strategije ukrepov za izboljšanje ravnanja ljudi

Context: Info
Context:

Preventivni ukrepi so uspešnejši, če se uporabljajo v kombinaciji. Na primer, izvajanje ocen tveganja ter varnostnih postopkov in varnih sistemov dela je treba podpreti s pobudami za vedenjsko varnost, usposabljanjem in obveščanjem.

Term reference

Varnost pri vzdrževalnih delih v praksi – dejavniki uspešnosti, Informativni list št. 96, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/fs96_sl.pdf (17. 10. 2018)

Translations

 • Български: основана на поведението безопасност
 • Čeština: bezpečnost založená na chování
 • Dansk: adfærdsafhængig sikkerhed
 • Deutsch: verhaltensorientierte Arbeitssicherheit
 • Ελληνικά: ασφάλεια βασισμένη στη συμπεριφορά
 • English: behavioural based safety
 • Español: seguridad basada en los comportamientos
 • Eesti: käitumispõhine ohutus
 • Suomi: käyttäytymiseen perustuva turvallisuus
 • Français: sécurité basée sur le comportement
 • Hrvatski: ponašanje kao temelj sigurnosti
 • Magyar: viselkedésalapú munkavédelem
 • Íslenska: atferlisbyggt öryggi
 • Italiano: sicurezza basata sui comportamenti
 • Lietuvių: elgesiu grindžiama sauga
 • Latviešu: uz uzvedību balstīta drošība
 • Malti: sigurtà bbażata fuq l-imġiba
 • Nederlands: op gedrag gebaseerde veiligheid
 • Norsk: atferdsbasert sikkerhetstilnærming
 • Polski: bezpieczeństwo behawioralne
 • Português: segurança comportamental
 • Română: siguranță bazată pe comportament
 • Slovenčina: bezpečnosť založená na správaní
 • Slovenščina: vedenjska varnost
 • Svenska: beteendebaserad säkerhet