Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62180D

Info -

vetrna energija

Definition:

energija, ki jo je mogoče koristno pridobivati iz vetra z vetrnimi turbinami, ki jo prenašajo na generatorje, ki spreminjajo mehansko energijo v električno

Context: Info
Context:

Obnovljivi viri se nanašajo na vire energije, ki se ne morejo izrabiti, na primer vetrna energija, sončna energija ali trajnostna biomasa.

Term reference

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, Napredek pri doseganju ciljev EU glede energije iz obnovljivih virov do leta 2020, CELEX:52015DC0293/SL

Translations

 • Български: вятърна енергия
 • Čeština: větrná energie
 • Dansk: vindenergi
 • Deutsch: Windenergie
 • Ελληνικά: αιολική ενέργεια 
 • English: wind energy
 • Español: energía eólica
 • Eesti: tuuleenergia
 • Suomi: tuulienergia
 • Français: énergie éolienne
 • Hrvatski: energija vjetra
 • Magyar: szélenergia
 • Íslenska: vindorka
 • Italiano: energia eolica
 • Lietuvių: vėjo energija
 • Latviešu: vēja enerģija
 • Malti: enerġija mir-riħ
 • Nederlands: windenergie
 • Norsk: Vindkraft
 • Polski: energia wiatrowa
 • Português: energia eólica
 • Română: energie eoliană
 • Slovenčina: veterná energia
 • Slovenščina: vetrna energija
 • Svenska: vindenergi