Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62008D

Info -

vajenec

Definition:

oseba, ki je vključena v uradni program poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki združuje učenje v izobraževalnih ustanovah ali ustanovah za usposabljanje ter se zaključi z nacionalno priznano kvalifikacijo

Context: Info
Context:

Vajeništva so posebno učinkovita oblika učenja na delovnem mestu na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki olajša prehod iz izobraževanja in usposabljanja v zaposlitev. Zagotavljajo znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo delodajalci, ter izboljšujejo konkurenčnost in produktivnost podjetij in delovnih mest. Med vajenci prevladujejo dijaki, vendar se vajeništva vse pogosteje ponujajo tudi starejšim delavcem, da bi pridobili kvalifikacijo, ki poveča njihovo zaposljivost in izboljša možnosti za poklicni razvoj.

Term reference

Priporočilo Sveta o evropskem okviru za kakovostna in učinkovita vajeništva, CELEX: 52017DCO563/SL

Translations

 • Български: чирак
 • Čeština: učeň
 • Dansk: lærling
 • Deutsch: Auszubildender
 • Ελληνικά: μαθητευόμενος
 • English: apprentice
 • Español: aprendiz
 • Eesti: õpipoiss
 • Suomi: oppisopimuskoulutettava
 • Français: apprenti
 • Hrvatski: naučnik
 • Magyar: tanulószerződéses tanuló
 • Íslenska: lærlingur
 • Italiano: apprendista
 • Lietuvių: pameistrys
 • Latviešu: māceklis
 • Malti: apprendist
 • Nederlands: leerlingplaats
 • Norsk: lærling
 • Polski: praktykant
 • Português: aprendiz
 • Română: ucenic
 • Slovenčina: učeň
 • Slovenščina: vajenec
 • Svenska: lärling