Okužba s koronavirusom in dolgotrajne težave zaradi bolezni COVID-19 – VODNIK ZA VODSTVENE DELAVCE

Keywords:

Vodstveni delavci imajo ključno vlogo pri tem, ko je treba zaposlenim pomagati pri vrnitvi na delo po preboleli akutni ali dolgotrajni obliki bolezni COVID-19. V tem vodniku so navedeni ukrepi, ki jih morajo vodstveni delavci izvesti, da bi svojim delavcem zagotovili najboljše možnosti, da se vrnejo na delo in v službi tudi ostanejo.

Med drugim je obravnavano vprašanje vzpostavljanja stika z zaposlenim ter dogovarjanja o njegovi postopni vrnitvi in o prilagoditvah njegovih nalog in rokih, da bo zadevne naloge lahko tudi opravil. V vodniku je opisana tudi podpora, ki jo vodstvenim delavcem zagotavljajo zdravstvene službe medicine dela in kadrovske službe.

Delavci bodo potrebovali različne ravni podpore, odvisno od njihovih delovnih mest in morebitnih simptomov, zato je ključno, da vodstveni delavci prisluhnejo njihovim potrebam in redno preverjajo napredek.

Prenesi in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |