Streszczenie - drugie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2)

Keywords:

W drugiej edycji ogólnoeuropejskiego badania przedsiębiorstw ESENER-2 przeprowadzonego przez EU-OSHA zebrano od blisko 50 tysięcy przedsiębiorstw odpowiedzi na temat zarządzania BHP i zagrożeniami w miejscu pracy, ze szczególnym naciskiem położonym na zagrożenia psychospołeczne, uczestnictwo pracowników, czynniki motywujące do działania oraz przeszkody w tych działaniach. Ma ono na celu zebranie porównywalnych danych krajowych, aby stanowiły one wsparcie w opracowywaniu polityki i pomagały one zakładom pracy w bardziej skutecznym radzeniu sobie z zagrożeniami. To streszczenie zawiera przegląd głównych wyników badania ESENER-2 i rozszerza sprawozdanie z pierwszych ustaleń opublikowane w lutym 2015 r.

Pobierzin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |