Drugie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) – sprawozdanie ogólne Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy

Keywords:

Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd ustaleń drugiej edycji Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) i dotyczy w ujęciu ogólnym bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a w szczególności zagrożeń psychospołecznych i zaangażowania pracowników w zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy oraz określenia głównych czynników motywujących do działań w zakresie BHP i przeszkód takich działań. Badanie ma na celu wspomaganie zakładów pracy w bardziej efektywnym zajmowaniu się sprawami zdrowia i bezpieczeństwa oraz propagowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników. Badanie zapewnia porównywalne na poziomie międzynarodowym informacje istotne dla opracowywania i wdrażania nowej polityki w tej dziedzinie.

Pobierzin: en