Działalność w sektorze transportu i gospodarki magazynowej – dane pochodzące z Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER)

Keywords:

Szeroki zakres działalności w sektorze transportu i gospodarki magazynowej stwarza różne rodzaje ryzyka dla pracowników, co wymaga ukierunkowanych podejść do bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Niniejszy raport zawiera wgląd w praktyki zarządzania BHP w europejskich miejscach pracy w sektorze poprzez analizę wyników trzech rund badania, które uzupełniają wywiady z przedstawicielami sektora. Określono w nim niektóre z głównych czynników wpływających na te praktyki, na przykład wielkość przedsiębiorstwa i zaangażowanie kierownictwa, a także główne czynniki ryzyka zawodowego i problemy zdrowotne pracowników.

Zawiera on również wskazówki dotyczące polityki dla poszczególnych sektorów w odniesieniu do głównych zagrożeń BHP i skutków dla zdrowia, a także szkoleń i partycypacji pracowników.

Pobierz in: en