Uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy w ocenie ryzyka w cyberprzestrzeni

Keywords:
Rozważając skutki cyberataku, nadal zbyt mało uwagi poświęca się aspektom zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników, takim jak urazy i problemy psychospołeczne. Wynika to z faktu, że cyberatak jest postrzegany jako zagrożenie zewnętrzne, podczas gdy zdrowie i bezpieczeństwo to tematy „wewnętrzne”. Aby poradzić sobie z cyberatakami, miejsca pracy muszą włączyć problematykę BHP do oceny ryzyka w cyberprzestrzeni.
W niniejszym dokumencie konsultacyjnym omówiono ryzyka w obszarze BHP związane z cyberzagrożeniami oraz przedstawiono holistyczne podejście do cyberbezpieczeństwa. Na przykład podnoszenie świadomości wśród wszystkich zainteresowanych stron, od praktyków BHP po kierowników ds. bezpieczeństwa informatycznego, ma kluczowe znaczenie dla zwalczania cyberprzestępczości.
Pobierz in: el | en | es | fi | lt | pl | pt |