Wpływ sztucznej inteligencji na bezpieczeństwo i higienę pracy

Keywords:

Korzystanie ze sztucznej inteligencji (AI) w miejscu pracy może kreować możliwości, lecz także nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), zarządzania nimi i ich regulowania. Automatyzacja zadań dzięki wykorzystaniu robotów może uchronić pracowników przed niebezpiecznymi sytuacjami, a roboty współpracujące mogą ułatwić pracownikom w starszym wieku lub osobom niepełnosprawnym dostęp do pracy.

Sztuczna inteligencja przyczyniła się również do pojawienia się nowych form monitorowania pracowników i zarządzania nimi w oparciu o zbiór dużych ilości danych w czasie rzeczywistym. Te nowe formy mogą stanowić okazję do poprawy nadzoru BHP, zmniejszenia narażenia na różne czynniki ryzyka oraz wczesnego wykrywania stresu, problemów zdrowotnych i zmęczenia. Niemniej jednak mogą one również budzić pewne wątpliwości natury prawnej, regulacyjnej i etycznej, a także wątpliwości dotyczące BHP.

 

Pobierz in: cs | da | de | en | es | fi | fr | hr | it | no | pt | sl | sv |