W broszurze e-fakty 70: Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy związane z budownictwem ekologicznym
31/05/2013 Rodzaj: E-fakty 10 strony

W broszurze e-fakty 70: Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy związane z budownictwem ekologicznym

Keywords:Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, Construction, Substancje niebezpieczne, Emerging risks, zielone miejsca pracy, Bezpieczeństwo eksploatacji, Choroby układu mięśniowo-szkieletowego, Nanomateriały, Hałas w miejscu pracy, Ocena ryzyka

Niniejszy dokument z serii e-fakty dostarcza informacji na temat czynników ryzyka związanych z pracą oraz kwestii dotyczących BHP powiązanych z projektowaniem i budową obiektów ekologicznych, ich utrzymaniem, remontami (renowacjami), wyburzaniem i odbiorem odpadów. Niektóre z tych zagrożeń BHP są nowe w porównaniu z tradycyjnym budownictwem i wiążą się z nowymi, ekologicznymi materiałami, technologiami lub projektami. Z kolei inne zagrożenia są dobrze znane branży budowlanej, ale pojawiają się w nowych sytuacjach lub kombinacjach dotyczących budynków ekologicznych i dlatego wymagają szczególnej uwagi.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat