W broszurze e-fakty 69: Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń: Zagrożenia BHP związane z małoskalowymi instalacjami solarnymi

Keywords:

Choć małoskalowe instalacje solarne oraz instalacje solarne domowego użytku są powszechnie stosowane, powiązane z nimi kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie były dotąd przedmiotem szczególnego zainteresowania. W prace nad tego rodzaju systemami podczas całego cyklu ich życia zaangażowanych jest wiele grup pracowników w różnego rodzaju miejscach pracy i sektorach. Niniejsza lista kontrolna uzupełnia broszurę e-fakty na ten sam temat, a jej celem jest pomoc w zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na jakie mogą być narażeni pracownicy w związku z małoskalowymi systemami solarnymi i systemami solarnymi domowego użytku podczas całego cyklu ich życia, począwszy od wyprodukowania, instalacji i konserwacji aż po wycofanie z eksploatacji i recykling. Lista zawiera również przykłady środków zaradczych dotyczących poszczególnych zagrożeń.

Pobierz in: el | en | fr | it | lt | pl | pt |