W broszurze e-fakty 70: Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy związane z budownictwem ekologicznym

Keywords:

Niniejszy dokument z serii e-fakty dostarcza informacji na temat czynników ryzyka związanych z pracą oraz kwestii dotyczących BHP powiązanych z projektowaniem i budową obiektów ekologicznych, ich utrzymaniem, remontami (renowacjami), wyburzaniem i odbiorem odpadów. Niektóre z tych zagrożeń BHP są nowe w porównaniu z tradycyjnym budownictwem i wiążą się z nowymi, ekologicznymi materiałami, technologiami lub projektami. Z kolei inne zagrożenia są dobrze znane branży budowlanej, ale pojawiają się w nowych sytuacjach lub kombinacjach dotyczących budynków ekologicznych i dlatego wymagają szczególnej uwagi.

Pobierz in: el | en | es | fr | is | it | lt | pl | ro |