Gospodarka o obiegu zamkniętym a bezpieczeństwo i zdrowie: Rola cyfryzacji w gospodarce o obiegu zamkniętym a skutki dla bezpieczeństwa w miejscu pracy do roku 2040

Keywords:

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest kluczem do przyszłej stabilności UE. Do skutecznego przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym niezbędne są technologie cyfrowe. Zarówno cyfryzacja miejsca pracy, jak i przejście na obieg zamknięty, stwarzają możliwości i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), które należy uwzględnić w tej transformacji.

Ten opis polityki analizuje rolę cyfryzacji w gospodarce o obiegu zamkniętym i jej potencjalne skutki w zakresie BHP w ramach czterech scenariuszy CE w 2040 r. Koncentruje się na kwestiach wspólnych dla wszystkich czterech scenariuszy, w tym na dostarczaniu i udostępnianiu informacji, elastyczności pracy, zatrudnianiu poniżej kwalifikacji oraz ryzyku związanym z nadzorem i monitorowaniem pracowników.

Artykuł kończy się omówieniem wyzwań związanych z zarządzaniem rolą technologii cyfrowych w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym przy zachowaniu zgodności z BHP.

Pobierz in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |