Gospodarka o obiegu zamkniętym oraz bezpieczeństwo i higiena pracy: przegląd projektu i kolejne kroki

Keywords:

W miarę jak UE wdraża bardziej zrównoważone środowiskowo polityki, w tym inicjatywy mające na celu stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, oczekuje się wpływu na zmianę klimatu, miejsca pracy oraz bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP).

Ten przegląd projektu EU-OSHA przewiduje przyszłe skutki wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla środowiska, miejsc pracy i BHP. Opisuje on rozwój i podstawowe cechy czterech różnych scenariuszy skoncentrowanych na gospodarce o obiegu zamkniętym oraz ich wpływ na warunki pracy oraz potencjalne skutki dla BHP w 2040 r.

Opis kończy się szczegółowymi informacjami na temat kolejnych kroków projektu mających na celu przekazanie wyników zainteresowanym stronom, tak aby przyszłe decyzje polityczne UE czyniły pracę bezpieczniejszą i zdrowszą.

Pobierz in: en | pl | ro |