You are here

Publikasjoner
07/06/2018

Håndtering av prestasjonsfremmende legemidler på arbeidsplassen: et HMS-perspektiv

Håndtering av prestasjonsfremmende legemidler på arbeidsplassen: et HMS-perspektiv

Artikkelen gir en gjennomgang av den nyeste utviklingen innen HMS-risikoer forbundet med prestasjonsfremmende legemidler på arbeidsplassen.

Den søker å finne ut hvilke omstendigheter som får arbeidstakere til å bruke prestasjonsfremmende legemidler, for eksempel ved å utforske hvilke sosiale og økonomiske forhold som øker sannsynligheten for slik legemiddelbruk og ved å se på hvordan det omtales i media.

Publikasjonen har som mål å skape diskusjon og tar opp implikasjonene for ledere og beslutningstakere.

Downloadin:EL | EN | HR | HU | LV | SL