You are here

E-veiledning om forebygging av stress og psykososial risiko

E-guide to managing stress and psychosocial risks

E-veiledningen om forebygging av stress og psykososial risiko er tilgjengelig i nasjonale utgaver. Den inneholder informasjon om arbeidsrelatert stress og psykososial risiko og har til formål å fremme bevissthet, forståelse og kunnskap om forebygging av disse problemene på arbeidsplassen.

E-veiledningen er spesielt rettet mot behovene til arbeidsgivere og ansatte i små bedrifter som har begynt å arbeide med psykososial risiko på arbeidsplassen og trenger veiledning i startfasen, og inneholder:

  • enkle forklaringer på hva arbeidsrelatert stress og psykososial risiko er,
  • informasjon om konsekvensene for bedrifter og arbeidstakere,
  • praktiske eksempler på hvordan psykososial risiko kan forebygges og håndteres,
  • henvisninger til nasjonal lovgivning,
  • informasjon om nasjonale ressurser og praktiske verktøy.

Tilgang til de nasjonale utgavene av e-veiledningen

Finn den utgaven av e-veiledningen som er relevant for deg ved å filtrere etter land og/eller språk.

Østerrike
de
Belgia
fr
Belgia
nl
Bulgaria
bg
Kroatia
hr
Kypros
el
Tsjekkia
cs
Danmark
da
Estland
et
Finland
fi
Finland
sv
Frankrike
fr
Tyskland
de
Hellas
el
Island
is
Irland
en
Italia
it
Latvia
lv
Litauen
lt
Luxembourg
de
Luxembourg
fr
Malta
en
Malta
mt
Nederland
nl
Norge
no
Polen
pl
Portugal
pt
Romania
ro
Slovakia
sk
Slovenia
sl
Spania
es
Sverige
sv
Storbritannia
en

instructies

Instrukser

Last ned og les e-veiledningen

Det kan hende at enkelte datamaskiner på grunn av sikkerhetsinnstillingene ikke vil åpne og vise e-veiledningen. Hvis dette er et problem, bør du sjekke om du har følgende innstillinger:

Aktiver ActiveX-kontroller/Deaktiver ActiveX-filtrering

Aktiver Flash programtillegg

Aktiver popup-blokkering

E-veiledningen vises best ved bruk av Flash Player 10 eller nyere. Selv om det vanligvis vil fungere med eldre versjoner, anbefaler vi at du for å få den beste visningen laster ned FP10 fra http://www.adobe.com/go/getflash

Vis e-veiledningen på nett

E-veiledningen kan vises på nett med følgende nettlesere. "ActiveX-filtrering" må være slått av.

Windows:

Google Chrome (anbefales)

Internet Explorer 6 eller nyere

Firefox 1.x eller nyere

Opera 9.5 eller nyere

Mac:

Safari 3 eller nyere

Firefox 1.x eller nyere

Google Chrome

Linux:

Firefox 1.x eller nyere

Vis nedlastet utgave av e-veiledningen (i frakoplet modus)

For å vise e-veiledningen må du først laste den ned på PC-en. Filene du trenger, er pakket i ZIP-filer som må pakkes ut før du kan vise e-veiledningen. Følg instruksene under for operativsystemet på din PC.

Windows:

Last ned/kopier og pakk ut ZIP-filene til din lokale harddisk

Kjør filen Story.exe fra de utpakkede filene

Mac:

Safari 3 eller nyere

Last ned og pakk ut ZIP-filene til din lokale harddisk

Kjør Story.html fra de utpakkede filene

Linux:

Firefox 1.x eller nyere

Last ned og pakk ut ZIP-filene til din lokale harddisk

Kjør Story.html fra de utpakkede filene

Merk: Avhengig av hvilket datasystem og sikkerhetsinnstillinger du har, kan det hende at lenker i e-veiledningen til PDF-filer ikke fungerer som de skal. Hvis dette skjer, vil du finne filene i mappen med nedlastede filer, se undermappen story_content\external_files, der alle PDF-filene er lagret.