Resultater fra en spørreundersøkelse blant interessenter i 2020

Keywords:

EU-OSHA gjennomfører regelmessig spørreundersøkelser blant interessentene for å få tilbakemelding på sitt arbeid. Se våre viktigste resultater og funn.

Du kan også laste ned denne presentasjonen fra Slideshare

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet