Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen: muligheter og utfordringer

Keywords:

Nye digitale teknologier for arbeidsmiljøovervåking endrer arbeidsplassen. Smarte systemer for arbeidsmiljøovervåking kan identifisere og måle data på en mer systematisk og generelt bedre måte sammenlignet med tradisjonelle metoder. I tillegg til å redusere arbeidstakeres risikoeksponering, kan de også minimere alvorlige ulykkeskonsekvenser og bidra til at de undersøkes og rapporteres bedre.

Nasjonal politikk kan supplere EUs innsats når det gjelder informering og opplæring av bedrifter og arbeidstakere om kapasitetene til de nye systemene. Videre kan nasjonale vedtak hjelpe små og mellomstore bedrifter med å få tilgang til og implementere digital arbeidsmiljøovervåking. Fokuset er på å forbedre fordeler ved digitale systemer for overvåking og minimere potensielle ulemper knyttet til bruken av dem.

Last ned in: en