Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen: typer, roller og formål

Keywords:

Utviklingen og den økende tilgjengeligheten av digitale verktøy og teknologier har ført til fremveksten av digitale overvåkingssystemer for arbeidsmiljø og helse. Disse kan ytterligere forebygge arbeidstakeres risikoeksponering gjennom omfattende og nøyaktige data som ikke er tilgjengelige via tradisjonelle metoder for arbeidsmiljøovervåking.

Denne rapporten fremhever betydningen av en klar definisjon av digitale systemer for overvåking av arbeidsmiljø og helse. Videre drøftes fordeler og potensielle utfordringer for både arbeidsgivere og arbeidstakere, og viktigheten av arbeidstakermedvirkning med hensyn til implementering og gjennomføring.  

Last ned in: bg | cs | el | en | es | fr | it | pl | ro |