Trygge og sunne arbeidsplasser i Europa: hva er tilstanden i 2023?

Keywords:

Dette sammendraget oppsummerer hovedfunn fra rapporten «Occupational safety and health in Europe: state and trends 2023» (Arbeidsmiljø og helse i Europa: status og trender 2023), som undersøker ulike indikatorer, trender og kontekstuelle utviklingstrekk innen arbeidsmiljø og helse (HMS).

Til tross for utviklingen av et omfattende rammeverk for håndtering av arbeidsmiljørisikoer i EUs medlemsstater siden midten av 1980-tallet, har noen områder fortsatt et forbedringsbehov. Dette skyldes at nedgangen i antall arbeidsulykker oppveies av en økning i psykososiale og emosjonelle stressfaktorer som påvirker arbeidstakeres velvære, mens fysiske risikoer og ergonomiske belastninger holder seg på et stabilt, høyt nivå.

På bakgrunn av nye teknologier på arbeidsplassen, endringer i sektorer og i arbeidsstyrken, samt globalisering er det også nødvendig mer bredere og mer omfattende arbeidsmiljøtiltak. Denne rapporten inneholder en rekke anbefalinger til beslutningstakere.

Last ned in: el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | mt | nl | pl | sk | sl |