Arbeidsmiljø og helse i Europa: status og trender 2023

Keywords:

Rapporten beskriver arbeidsmiljø- og helsetilstanden i EU og tar for seg aktuelle trender og utviklingstrekk. Den bruker data som ble samlet inn i forbindelse med Det europeiske arbeidsmiljøbyråets HMS-barometer, et «informasjonssystem for arbeidsmiljø og helse i EU» og kombinerer kvantitative indikatorer med forklarende og analytiske beskrivelser.

Rapporten dekker trender som strekker seg mellom 10 og 25 år tilbake i tid – avhengig av tilgjengeligheten av pålitelige data og metodologiske problemstillinger. Den tar også hensyn til relevante kontekstuelle faktorer og HMS-infrastrukturer. Rapporten avsluttes med en oversikt over forbedringer, stagnerende og tvetydige utviklinger samt områder som gir grunn til bekymring. 

Last ned in: en