Presentasjon: Arbeidsmiljø og helse i Europa: status og trender 2023

Keywords:

Denne presentasjonen gir en oversikt over rapporten «Occupational safety and health in Europe: state and trends 2023» (Arbeidsmiljø og helse i Europa: status og trender 2023), og skisserer rapportens formål, struktur og hovedbudskap. Hovedrapporten ser nærmere på forskjellige indikatorer, trender og kontekstuelle utviklingstrekk innen sikkerhet og helse på arbeidsplassen (OSH).

Last ned in: el | en | fi | fr | hu | nl | pl | pt | sk |