Eksponering for biologiske agenser og helseproblemer i den forbindelse i jordbruket

Keywords:

Dette drøftingsdokumentet presenterer funnene fra forskning som bekrefter at arbeidstakere i jordbrukssektoren – bønder, landbruksarbeidere og drivhusarbeidere – har høy risiko for å bli eksponert for biologiske agenser på arbeidsplassen. For disse arbeidstakerne medfører arbeidets art at de regelmessig kommer i kontakt med mange forskjellige biologiske agenser, og dette gir en høy forekomst av arbeidsrelaterte sykdommer i denne sektoren.

Drøftingsdokumentet ser på helsevirkningene som kan utledes fra slik eksponering, og drøfter både de mest sårbare arbeidstakerne og framvoksende risikoer. Det inneholder eksempler på vellykkede politiske tiltak som allerede er på plass i Europa, og foreslår metoder for å bedre forebyggingen ytterligere.

 

 

Last ned in: bg | el | en | lt |