Biologiske agens og forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer: en gjennomgang for fagkyndige

Keywords:

Denne presentasjonen er det endelige resultatet av et større prosjekt som ble satt i gang for å håndtere eksponering for biologiske agens på arbeidsplassen og de relaterte helseeffektene.

Studien inkluderte en vitenskapelig litteraturgjennomgang, intervjuer med fagfolk, fokusgruppemøter og en seminar med interessenter.

Last ned in: bg | en | fr | ro |