Psykososiale risikofaktorer og muskel- og skjelettlidelser: Hva kan vi lære om virkningen av digitale teknologier, forebygging og tilbakevending til arbeid?

Image

© Andreas Rudolf Ruhmanseder

En rekke høringsdokumenter og artikler gjennomgår konsekvensene av psykososiale risikofaktorer (f.eks. for stor arbeidsbelastning) på utvikling av muskel- og skjelettlidelser.

Dette inkluderer en publikasjon som gjennomgår effekten av digitalisering på arbeidstakeres eksponering for fysiske risikofaktorer (f.eks. repeterende arbeidsoppgaver) knyttet til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser.

Publikasjonene drøfter også en kombinert forebygging av psykososiale risikofaktorer og muskel- og skjelettlidelser og kommer med eksempler på god praksis for en bærekraftig tilbakevending til arbeidet.

Her finner du detaljert informasjon:

Tilbakevending til arbeidet etter sykefravær som skyldes muskel- og skjelettlidelser i lys av psykososial risiko på arbeidsplassen

Psykososiale risikofaktorer på arbeidsplassen ved forekomst og forebygging av muskel- og skjelettlidelser (i sammenheng med nye arbeidsformer og digitalisering)

Psykososiale risikofaktorer – tilnærminger til forebygging