Eksekutivkomiteens sammensetning

Medlemmer av EU-OSHAs eksekutivkomité og interesseerklæring. Eksekutivkomiteen er en styringsgruppe som fører tilsyn med arbeidsmiljøorganets resultater. Den møtes fire ganger i året. Den består av åtte medlemmer fra styret.

Dagsorden og protokoll fra de siste møtene i eksekutivkomiteen

2018

2017

2016

2015

Medlem

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Nestleder
Ms Gertrud BREINDL (Myndighetsrepresentant), Nestleder
Mr Renārs LŪSIS (Myndighetsrepresentant), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Arbeidsgiverrepresentant), Leder
Ms Jessie FERNANDES (Arbeidsgiverrepresentant, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Arbeidstakerrepresentant), Coordinator, Bureau
Mr Károly GYÖRGY (Arbeidstakerrepresentant), Nestleder
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)
Ms Charlotte SKJOLDAGER (Myndighetsrepresentant)
Mr Kris DE MEESTER (Arbeidsgiverrepresentant)
Mr Andreas STOIMENIDIS (Arbeidstakerrepresentant)

Varamedlem

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Myndighetsrepresentant)
Mr Rob TRIEMSTRA (Myndighetsrepresentant)
Mr Yogindra SAMANT (Myndighetsrepresentant)
Mr Eckhard METZE (Arbeidsgiverrepresentant)
Mr Francois ENGELS (Arbeidsgiverrepresentant)
Mr Georgi STOEV (Arbeidsgiverrepresentant)
Ms Nina Hedegaard NIELSEN (Arbeidstakerrepresentant)
Ms Sonja KÖNIG (Arbeidstakerrepresentant)
Mr Viktor KEMPA (Arbeidstakerrepresentant)