Eksekutivkomiteens sammensetning

Medlemmer av EU-OSHAs eksekutivkomité og interesseerklæring. Eksekutivkomiteen er en styringsgruppe som fører tilsyn med arbeidsmiljøorganets resultater. Den møtes fire ganger i året. Den består av åtte medlemmer fra styret.

Dagsorden og protokoll fra de siste møtene i eksekutivkomiteen

2018

2017

2016

2015

Medlem

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Nestleder
Ms Boel CALLERMO (Myndighetsrepresentant), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Myndighetsrepresentant), Nestleder
Ms Anna KWIATKIEWICZ-MORY (Arbeidsgiverrepresentant), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Arbeidsgiverrepresentant), Nestleder
Mr Ignacio DORESTE (Arbeidstakerrepresentant), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Arbeidstakerrepresentant), Leder
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Myndighetsrepresentant)
Mr Kris DE MEESTER (Arbeidsgiverrepresentant)
Mr Károly GYÖRGY (Arbeidstakerrepresentant)

Varamedlem

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Myndighetsrepresentant)
Mr Rob TRIEMSTRA (Myndighetsrepresentant)
Mr Yogindra SAMANT (Myndighetsrepresentant)
Mr Eckhard METZE (Arbeidsgiverrepresentant)
Mr Francois ENGELS (Arbeidsgiverrepresentant)
Mr Georgi STOEV (Arbeidsgiverrepresentant)
Mr Anthony CASARU (Arbeidstakerrepresentant)