Vi tar gjerne imot søknader som svar på spesifikke stillingsutlysninger eller ledige praktikantplasser, men vi tar ikke imot åpne søknader.

Vi bekrefter derfor ikke mottak av og vil heller ikke svare på åpne søknader eller forespørsler om praktikantplasser.