You are here

Publikācijas
15/05/2007

Factsheet 66 - Uzmanieties no bīstamiem faktoriem darbā – padomi jauniešiem

Factsheet 66 - Uzmanieties no bīstamiem faktoriem darbā – padomi jauniešiem

Tā kā jaunais darbinieks vēl nav iepazinies ar darbu un darbavietu, tad viņam/viņai trūkst darba pieredzes un zināšanu par veselībai un drošībai pastāvošo risku. Jums ir tiesības uz drošu un veselīgu darbu, ieskaitot nepieciešamo apmācību un uzraudzību, kā arī tiesības uzdot jautājumus un ziņot par lietām, kas nav drošas. Ja Jūs esa jaunāks par 18 gadiem, Jums ar likumu ir aizliegts strādāt atsevišķus bīstamus darbus, jo neesa pietiekami pieredzējis vai nobriedis. Faktu lapā ir uzskaitīti riski, kas var rasties darbavietā. Atsevišķā faktu lapā sniegta sīkāka informācija par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV