You are here

Napo - par drošību ar smaidu

Napo — safety with a smile

Napo kā animācijas filmu sēriju varonis sniedz bezrūpīgus un diskusijas rosinošus ievadus darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) jautājumiem un risku novēršanai.

Napo ir parasts darbinieks, kas strādā jebkurā nozarē vai sektorā. Bieži viņš ir pakļauts izplatītiem apdraudējumiem un riskantām situācijām darbavietā. Tomēr viņš aktīvi iesaistās risku noteikšanā un praktisku risinājumu sniegšanā.

Tagad Napo ir kļuvis par EU-OSHA Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu galveno vēstnieku, un daudzas no viņa filmām ir sasaistītas ar šī kampaņām vai tās atbalsta. Galvenajos kampaņas pasākumus viņš arī ierodas personīgi.

Napo filmas

Kopā ar saviem kolēģiem Napo piedalās bezvalodu filmu sērijās, kas ļauj visu pieredžu, kultūru un vecumu cilvēkiem viņu saprast un identificēties ar viņu. Filmas aplūko plašu drošības un veselības tematu loku (sk. piemērus turpmāk).

Jaunas filmas tiek laistas klajā regulāri, tiklīdz tiek izvēlēti temati. Šīs filmas producē "Napo Consortium", ko veido maza ar DDVA saistītu Eiropas organizāciju grupa un EU-OSHA.

Napo skolotājiem

Napo palīdz jaunāko klašu skolēnus iepazīstināt ar drošības un veselības jautājumiem. EU-OSHA ar "Napo Consortium” atbalstu ir izstrādājusi darba drošības un veselības aizsardzības tiešsaistes rīkkopu skolotājiem. Tiek nodrošināti mācību materiālu komplekti, kuros ir:

  • būtiskākās atziņas un mācību uzdevumi;
  • aktivitāšu idejas un tiešsaistes resursi;
  • 45 minūšu ilgu stundu plānu paraugi.

Pēc veiksmīgas pilotshēmas šīs stundas attīsta un izplata visā Eiropā.

iNapo

"Napo Consortium” dalībnieka INAIL izstrādātā lietojumprogramma iNapo app tagad ir pieejama lejupielādei, nodrošinot vieglu piekļuvi Napo filmām, esot kustībā.

"Napo Consortium"

Napo filmas pieder Strasbūrā, Francijā, esošajai filmu sabiedrībai "Via Storia” un "Napo Consortium”, kas finansē un veido filmas, ko pasūta neliela Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības organizāciju grupa: AUVA (Austrija); DGUV (Vācija); HSE (AK); INAIL (Itālija); INRS (Francija); SUVA (Šveice); kā arī Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA). Turklāt EU-OSHA ir nolīgums ar DGUV ("Napo Consortium” vārdā) par Napo filmu kopiju sagatavošanu un piegādi valstu kontaktpunktiem visās ES dalībvalstīs, kandidātvalstīs un EBTA valstīs.