Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Darbinieki ar garīga rakstura traucējumiem digitalizētā pasaulē: izaicinājumi, iespējas un vajadzības

Keywords:

Rakstā sniegts pārskats par to, kā darbinieki ar diagnosticētiem un nediagnosticētiem garīga rakstura traucējumiem (GRT) atšķirīgi tiek galā ar darba, tehnoloģiju/digitalizācijas un attiecību prasībām. Aizspriedumu dēļ darba ņēmējam bieži vien ir grūti atklāt informāciju par GRT darbā. Tādēļ darba devējiem būtu jāstimulē pārmaiņas kultūrā, atbalstot konfidencialitāti un uzticēšanos.

Turklāt Covid-19 pandēmija būtiski ietekmēja digitalizēta darba (jo īpaši tāldarba) izplatību un garīgo traucējumu pieaugumu. Rakstā uzsvērts, ka ir nepieciešamas pielāgotas pieejas, uzticības veidošana un vispārēja atzīšana, kas atspoguļots atbilstošā regulatīvā un organizatoriskā atbalstā. Pētījumu veicināšana šajā jomā kļūst arvien svarīgāka, lai nodrošinātu to, ka mainīgajā darba pasaulē tiek apmierinātas darba ņēmēju ar GRT vajadzības.

Lejupielādēt in: en