Bezpilota lidaparāti: ietekme uz darba drošību un veselības aizsardzību

Keywords:

Bezpilota lidaparātu (BLA) izmantošana pieaug visās nozarēs, pateicoties to atšķirīgajām īpašībām un solījumiem uzlabot darba procesu efektivitāti. Tomēr to integrācija darbavietās rada izaicinājumus arī darba aizsardzības (DA) jomā.

Šajā diskusiju dokumentā tiek pētītas saistītās problēmas un identificētas pētījumu nepilnības, lai uzlabotu publikācijas par DA problēmām un ietekmi uz darbiniekiem, kuri mijiedarbojas ar BLA. Tiek sniegti ieteikumi ieinteresētajām personām, kas vērsti uz darba vietu problēmu risināšanu un var arī pasargāt no jomas attīstības palēnināšanās.

Lejupielādēt in: en