Apvienotā Karaliste — Šefīldas arodveselības padomdevēju dienests un tā loma, uzlabojot piekļuvi psiholoģijas terapijām

Keywords:

Šefīldas Arodveselības padomdevēju dienests (SOHAS) sniedz konfidenciālu atbalstu attiecībā uz darba vietas saglabāšanu un rehabilitāciju cilvēkiem, kuriem ir ar darbu saistītas veselības problēmas. SOHAS 2009. gadā izveidoja sadarbību ar Šefīldas IAPT (Labāka piekļuve psiholoģijas terapijai), lai sniegtu speciālistu padomus par nodarbinātību cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām, kuri nosūtīti uz psiholoģijas terapiju, lai palīdzētu saglabāt darba vietu. Kopā ar klientu tiek izstrādāti rīcības plāni, lai atgrieztos darbā, izmantojot pārveidotu labklājības atgūšanas rīcības plānu (WRAP). Lai atgriešanās darbā būtu pēc iespējas veiksmīgāka, to pārrunā ar darba devēju. 95 % no visiem dienesta pakalpojuma lietotājiem atzina, ka pakalpojums viņiem palīdzēja darbā, un 32 % ziņoja, ka pretējā gadījumā būtu savu darbu pametuši. Saziņa bija nozīmīgs veiksmes faktors — gan starp dienestu, gan medicīnas speciālistiem, kā arī starp darba ņēmējiem un darba devējiem. Liela nozīme bija arī rehabilitācijas procesa dokumentēšanai, izmantojot rīcības plānus. WRAP rīks būtu noderīgs cita veida ar darbu saistītām veselības problēmām ar nosacījumu, ka ir izveidoti tādi pakalpojumu sniedzēji kā IAPT.

Lejupielādētin: en