Workforce_diversity_MSDs_facts_figures_summary.pdf

Kopsavilkums - Balsta un kustību aparāta slimību profilakse daudzveidīgam darbaspēkam: riska faktori sievietēm, migrantiem un LGBTI darbiniekiem

Keywords:
Šajā ziņojumā ir analizēta balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) izplatība un saistītie fiziskie, psihosociālie, individuālie un organizatoriskie riska faktori trīs konkrētās darbinieku grupās: sievietēm, migrantiem un LGBTI darbiniekiem. Tajā apspriesti cēloņi, kādēļ darbinieki šajās grupās ir biežāk pakļauti ar BKAS saistītiem riska faktoriem, un ziņots par lielāku veselības problēmu, tostarp BKAS, izplatību nekā citu darbinieku vidū.
Datu vākšana uz vietas, ieskaitot intervijas ar ekspertiem, mērķa grupas ar darbiniekiem un padziļinātu gadījumu izpētes analīzi, atbalsta un papildina, kā arī uzlabo pašreizējās pierādījumu bāzes kvalitāti.
Visbeidzot tiek doti ieteikumi politikas nostādnēm veselības risku pārvaldībai un BKAS profilaksei katrā no šīm trim grupām.
Lejupielādēt in: da | el | en | fr | nl | no | pt |