Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā — galīgais kopējās analīzes ziņojums

Keywords:

Šā ziņojuma pamatā ir galvenie konstatējumi trīs gadu pilotprojektā, ko ierosināja Eiropas Parlaments un vadīja EU-OSHA par darba aizsardzības problēmām, kuras rada darbaspēka novecošana.

Konstatējumu pamatā ir pārskati par novecošanu un darba aizsardzību, rehabilitāciju un atgriešanos darbā, ar ilgtspējīgu darbu (tostarp rehabilitāciju un atgriešanos darbā) saistītās pašreizējās politikas, programmu un iniciatīvu izvērtējums 28 dalībvalstīs un četrās EBTA valstīs, kā arīanalīze par faktoriem, kas darbaspēka novecošanas kontekstā ir virzītājspēki preventīvu un veselības veicināšanas pasākumu ieviešanai darbavietas līmenī.

Projekta mērķis bija novērtēt arī, kādi ir vajadzīgie priekšnosacījumi, lai darba aizsardzības sistēmās tiktu ņemta vērā darbaspēka novecošana un nodrošināta ikviena darba ņēmēja labāka aizsardzība visā darba mūža garumā.

Lejupielādētin: en