Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā — valstu uzskaites pārskati: Latvija

Keywords:

Valstu uzskaites pārskatos ir aplūkotas dalībvalstu un EBTA valstu politikas, stratēģijas un programmas, ar kurām risina problēmas saistībā ar novecojošu darbaspēku darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) jomā, kā arī politikas jomās, kas ietekmē DDVA. Te jāmin, piemēram, nodarbinātība, sociālās lietas, sabiedrības veselība un izglītība, tostarp, politikas, stratēģijas un programmas saistībā ar rehabilitāciju / atgriešanos darbā. Ziņojumos ir aplūkoti politikas sasniegumi un Eiropas iniciatīvas demogrāfisko pārmaiņu jautājuma risināšanai.

Lejupielādēt in: en | lv |