Drošas un veselīgas darbavietas Eiropā: cik tālu esam 2023. gadā?

Keywords:

Šajā politikas kopsavilkumā apkopoti galvenie konstatējumi, kas iegūti no ziņojuma "Darba aizsardzība Eiropā: stāvoklis un tendences 2023. gadā", kurā aplūkoti dažādi rādītāji, tendences un kontekstuālās norises darba aizsardzības (DA) jomā.

Neraugoties uz to, ka kopš 1980. gadu vidus ES dalībvalstīs ir izstrādāta visaptveroša sistēma darba aizsardzības risku pārvaldībai, dažās jomās joprojām ir nepieciešami uzlabojumi, jo nelaimes gadījumu darba skaita samazināšanos kompensē psihosociālo un emocionālo stresa faktoru pieaugums, kas ietekmē darbinieku labbūtību, savukārt fiziskie riski un ergonomiskais slogs joprojām ir augstā un stabilā līmenī.

Turklāt jauno tehnoloģiju izmantošana darbā, nozaru maiņa un darbaspēka pārmaiņas, kā arī globalizācija pieprasa plašākus un visaptverošākus darba aizsardzības pasākumus, par kuriem šajā informatīvajā materiālā politikas veidotājiem ir sniegts ieteikumu kopums.

Lejupielādēt in: en