Darba aizsardzība Eiropā: stāvoklis un tendences 2023. gadā

Keywords:

Ziņojumā ir aprakstīts darba aizsardzības stāvoklis ES un aplūkotas pašreizējās tendences un norises. Tajā ir izmantoti dati, kas apkopoti Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras pasākuma "EU OSH informācijas sistēma" sakarā, un apvienoti kvantitatīvie rādītāji ar skaidrojošiem un analītiskiem aprakstiem.

Ziņojumā ir aplūkotas tendences, kas sniedzas no 10 līdz 25 gadu pagātnē atkarībā no uzticamu datu pieejamības un metodoloģiskiem jautājumiem. Tajā ņemti vērā arī attiecīgie kontekstuālie faktori un darba aizsardzības infrastruktūras. Nobeigumā sniegts pārskats par uzlabojumiem, stagnējošām un neskaidrajām norisēm un problemātiskām jomām. 

Lejupielādēt in: en