Izpētes pārskats par rehabilitāciju un atgriešanos darbā

Keywords:

Eiropas darbaspēks noveco. Gados vecāki darbinieki īpaši ir pakļauti priekšlaicīgas pensionēšanās riskam invaliditātes dēļ un ilgstošas darba kavēšanas riskam slimības dēļ, kas rada ievērojamas izmaksas. Pārskata mērķis ir sniegt atjauninātu zināšanu kopsavilkumu par profesionālās rehabilitācijas un atgriešanās darbā sistēmām, programmām un iejaukšanās pasākumiem un to dažādajiem komponentiem. Tajā ir analizēti pašlaik pieejamie pierādījumi par iejaukšanās pasākumu efektivitāti un pētīti faktori, kas ir pamatā veiksmīgai un ilgtspējīgai rehabilitācijai un reintegrācijai.

Lejupielādēt in: en