Prezentācija. Darba drošības un arodveselības vērtība un ar darbu saistītu traumu un slimību radītās sociālās izmaksas

Keywords:

Šajā ziņojumā ir sīki izklāstīti EU-OSHA projekta otrā posma rezultāti, lai novērtētu darba traumu, slimību un nāves gadījumu izmaksas Eiropas līmenī. Izmaksu novērtēšanai ir izstrādātas divas pieejas:

  • augšupēja pieeja, kuras pamatā ir atsevišķi izmaksu komponenti – tiešās, netiešās un nemateriālās izmaksas
  • lejupēja pieeja, kuras pamatā ir starptautiski dati par traumu un slimību radīto ekonomisko slogu.

Izmaksu novērtēšana ir orientēta uz piecām valstīm — Somiju, Vāciju, Nīderlandi, Itāliju un Poliju —, par kurām ir pieejami pietiekami dati un kuras pārstāv Eiropas atšķirīgo ģeogrāfiju, rūpniecību un sociālās sistēmas. Katra modeļa rezultātus salīdzina, novērtē to stiprās un vājās puses, kā arī tiek pētītas sekas politikas veidotājiem.

Lejupielādēt in: da | de | el | en | fi | fr | lt | mt | pl | ro | sv |