Factsheet 87 - Darbaspēka daudzveidība un riska novērtēšana: tai jāattiecas uz visiem Aģentūras ziņojuma kopsavilkums

Keywords:

Daudzveidība un daudzveidības pārvaldība darbavietā šobrīd ir būtiski darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi. Tomēr daudzveidību reti pēta no riska novērtēšanas viedokļa. Joprojām trūkst praktisku riska novērtēšanas rīku, kas ņemtu vērā īpašus riska faktorus, ar ko saskaras, piemēram, cilvēki ar invaliditāti, migranti, gados veci darbinieki, sievietes un pagaidu darbinieki.

Lejupielādēt in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |