Kopsavilkums: Analīzes ziņojums par darbavietu labām praksēm un atbalsta vajadzībām uzņēmumiem

Keywords:

Šajā publikācijā ir apkopots ziņojums, kurā pētītas darbavietu prakses, kuras ieviesuši 38 uzņēmumi (dažāda lieluma un no dažādām nozarēm), lai risinātu novecojoša darbaspēka problēmas. Tajā ir apskatīts, kā vai nu ilgāk paturēt darbā gados vecākus darbiniekus, vai uzlabot visu darbinieku veselību un labklājību neatkarīgi no vecuma. Ir apspriesta politiku un prakšu motivācija un dzinuļi, kā arī īstenošanas veiksmes faktori un problēmas, kas ar to ir saistītas. Gadījumu izpētēs arī ir uzsvērts, ka maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem jo īpaši ir problēmas ar šādu prakšu ieviešanu. Ziņojumā sniegti ierosinājumi par tāda atbalsta veidu, kas palīdzētu uzņēmumiem, kā arī doti ieteikumi turpmākai rīcībai.

Lejupielādēt in: en