Bioloģiskie aģenti un attiecīgās ar darbu saistītās slimības profesijās, kas ietver ceļošanu un kontaktēšanos ar ceļotājiem

Keywords:

Tāda nozīmīga projekta ietvaros, kura mērķis ir novērst zināšanu nepilnības par bioloģiskajiem aģentiem darbā, veikts jauns pētījums atklāj, ka strādājošie, kuru profesijas ietver ceļošanu vai kontaktēšanos ar ceļotājiem, tostarp tie, kas ceļo pāri valstu robežām, un tie, kas strādā ar migrantiem un bēgļiem, ir īpaši pakļauti bioloģisko aģentu iedarbības riskam.

Šajā diskusiju dokumentā aplūkotas daudzās profesijas šajā nozarē un to ievērojamās atšķirības iedarbības līmeņu ziņā. Tajā apspriež saistīto ietekmi uz veselību, jaunos riskus un grupas, kuras ir īpaši neaizsargātas. Izmantojot informāciju no intervijām ar ekspertiem un fokusa grupām, tajā arī uzsver mērķorientētu pasākumu trūkumu un apraksta nepieciešamību ieviest racionalizētāku profilakses pieeju.

Lejupielādēt in: el | en | lv |