Austrija — <i>Fit2Work</i>

Keywords:

Fit2work ir agrīnas intervences programma, kas sniedz pakalpojumus, lai palīdzētu darbiniekiem saglabāt darbspēju pēc fiziskām vai garīgām veselības problēmām. Programmu var izmantot atsevišķi darbinieki un uzņēmumi. Tā arī atbalsta darbiniekus, kuri aizgājuši no darba devējiem vai zaudējuši darbu veselības problēmu dēļ, palīdzot reintegrēties darbavietā vai darba tirgū. Fit2work sniedz palīdzību uzņēmumiem un atsevišķiem darbiniekiem, izmantojot tādus rīkus kā ABI PlusTM anketu, konsultāciju sesiju vai profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu. Galvenie veiksmes faktori ir agrīna intervence un integrēta pieeja. Identificētās problēmas ir standartizācijas trūkums un līdz šim veikto pēckontroles tikšanos ierobežotais raksturs. Gadījumu izpēte liecina, ka uzņēmumi ziņo par nelielām izmaksām, atskaitot darbu stundu apmaksu. Programmu galvenokārt finansē valsts iestādes un apdrošināšanas aģentūras, un uzskata, ka to var viegli pielāgot citām dalībvalstīm. 

Lejupielādēt in: en